Odpłatność za przedszkole

Na podstawie zapisów Uchwały nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg :

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Poza godzinami 9.00-14.00 świadczenia realizowane są odpłatnie i obejmują następujące zajęcia:

  • gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne i inne,
  • zajęcia rozwijające rozwój fizyczny dzieci,
  • zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
  • zajęcia opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,
  • zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć określonych w pkt.2 ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł brutto.

4. Wysokość stawki żywieniowej dziennej wynosi 11,00 zł.

5. Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca na konto przedszkola:

Santander Bank Polska  76 1090 2141 0000 0001 3523 9617

Opłaty na RADĘ RODZICÓW dokonuje się raz w miesiącu w kwocie 35zł na pierwsze dziecko oraz 18zł na drugie dziecko, uczęszczające do przedszkola na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 18 8863 0009 1000 0002 6622 0001

Opłatę na WYPRAWKĘ PLASTYCZNĄ dokonuje się jednorazowo w roku szkolnym w kwocie 60 zł na dziecko uczęszczające do przedszkola na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 18 8863 0009 1000 0002 6622 0001

 

oplatz

 POWRÓT 

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.