Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja”

Przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie ; pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw; wprowadzenie dzieci w świat wielokulturowy

Projekt edukacyjny „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”

Głównym celem programu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Ogólnopolski Projekt „ Kreatywny przedszkolak – kreatywne dziecko”

 

Rozwijanie samodzielności, kreatywności, innowacyjności; wprowadzenie w świat eksperymentów i doświadczeń.

Projekt edukacyjny „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”

Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań, prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą, popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci, które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, wdrażać do odpowiednich zachowań, ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia.

Projekt edukacyjny „Gramy zmysłami”

Projekt zakłada innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Projekt edukacyjny „Z Edmuz w logopedię”

Głównym założeniem projektu jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju; wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności) dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka – mowy, zachowania, ruchu, muzyki, tańca, śpiewu.

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.