O nas

  • Przedszkole
  • Publiczne
  • nr 3 w Brzegu
  • ul. Zielona 23
Przedszkole1 Publiczne2 nr 3 w Brzegu3 ul. Zielona 234

Przy ulicy Zielonej 23

Mieści się przedszkole nr 3,

A w przedszkolu nr 3

Musisz być i Ty

Kasia, Ola oraz Krzyś
Przychodzą do nas nie od dziś.

Tańczą, skaczą i śpiewają
Do nas dzieci zapraszają

Mamy tu zabawek wiele

z Tobą będzie nam weselej.

Przedszkole Publiczne nr 3 znajduje się na osiedlu zachodnim w Brzegu. Usytuowanie przedszkola wśród zieleni z dala od centrum miasta stwarza dzieciom doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku, a także gwarantuje ciszę, spokój oraz możliwość obcowania z przyrodą.

Nasze przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

Celem naszego przedszkola jest osiągnięcie stanu gotowości wychowanka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, do czego dążymy poprzez rozbudzanie w dzieciach ich naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, uaktywnianych poprzez ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki.  Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej  i narodowej, jak również uczymy odróżniania dobra od zła. Pełnimy także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Grono pedagogiczne przedszkola tworzą nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Zaletą naszej kadry jest bogate doświadczenie zdobyte w toku wieloletniej pracy z dziećmi, energia i kreatywność.

W budynku przedszkola mieści się 5 sal dydaktycznych, bogato wyposażona sala gimnastyczna oraz osobne pomieszczenie stanowiące jadalnię.                  

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.